Maud & Olof Erikssons Tunnbrödsbageri
Copyright © 2010
Varför kornmjölsprodukter?
Minskad risk för diabetes, cancer och hjärtsjukdomar
En diet med en hög procent av fullkorn har under många år
rekommenderats av samstämmiga näringsexperter och har bevisligen
ett flertal påtagliga hälsofördelar, såsom minskad risk för cancer, hjärt
och kärlsjukdomar och typ2 diabetes. Dessa sjukdomar orsakar
merparten av alla sjukdomsrelaterade dödsfall, världen över.

Vattenlösliga fibrer minskar kolesterolhalten i blodet
Denna effekt som framförallt fullkorn av korn har förklaras av dess
höga halt av vattenlösliga fibrer vilkas egenskaper på ett mycket
effektivt sätt hanterar blodsocker, insulin och kolesterolnivåer.

Lågt GI-värde
En annan positiv egenskap som dessa fibrer har är att dom
underlättar matsmältningen, vilket minskar risken för ändtarmscancer.
Fibrerna påverkar också hastigheten med vilken kroppen absorberar
föda, något som påverkar blodsocker och insulin-nivåer på ett positivt
sätt samtidigt som de också minskar risken för övervikt.

Korn bättre än vete och ris
Ett stort antal studier har påvisat att fullkorn med en hög halt av
vattenlösliga fibrer(beta glukan), såsom korn, är mycket mera
effektiva när det gäller att minska halten av kolesterol i blodet än de
olösliga fibrer som finns i t.ex. vete eller ris.

Endast 50 gram korntunnbröd per dag
Hälsopåståendet att konsumtion av kornmjölsprodukter är
verkningsfulla för de ovan beskrivna sjukdomstillstånden blev
godkänt av amerikanska FDA(motsvarigheten till vårt Livsmedelsverk)
i december 2006. FDA fastslår att man måste konsumera minst 3
gram av dessa beta glukan-fibrer per dag för att uppnå den avsedda
effekten.
Läs mer...

Serveringsförslag

Tunnbrödstest

Beställa bröd

Produkter

Hälsoskäl för att äta
kornmjölsprodukter

Var man kan köpa brödet
Sverige

Var man kan köpa brödet i
utlandet

Samarbetsprojektet JSP  

Konflikten med Posten   

Coop

Kontakt

Olles bok

Hem