Bageriet har under ca 15 års tid begagnat sig av Postens
tjänst "Företagspaket 16.00". Tjänsten innebär att vi har
möjlighet att snabbt leverera bröd över hela Sverige, i de flesta
fall finns brödet hos mottagaren redan nästa dag. Det gör det
möjligt för oss att låta våra kunder njuta av jämtländskt
tunnbröd på det sätt som det bör avnjutas, nämligen färskt!

Att distribuera brödet på detta sätt har under en lång tid varit
vårt enda sätt att nå ut till våra kunder. Fram till den 4:e februari
2008, när ICA började distribuera vårt korntunnbröd, så hade
de marknadsledande grossisterna i branschen(ICA, Coop och
Axfood) varit totalt kallsinniga till våra produkter, av någon
outgrundlig anledning. Vi var med andra ord helt beroende av
denna distributionsform för att överleva.

2003 så höjde Posten priset på denna tjänst med ca 100%,
utan att meddela oss. Dom gjorde det också på ett mycket
illfundigt sätt, dom ändrade inte själva priset per kilogram utan
beräkningsgrunden för hur mycket ett paket vägde. Nu kan
man ju tycka att ett kilo är ett kilo oavsett hur man ser på det
men Posten kom på en formel som gör att de paket vi skickar
räknas upp till ca 3ggr sin verkliga vikt pga att Posten anser
dom skrymmande.

Om Posten hade kommunicerat denna hutlösa prishöjning så
hade vi åtminstone kunnat få en diskussion till stånd. Som det
nu var, pga av ett flertal orsaker, så uppmärksammades inte
denna höjning förrän stor skada hade skett.

Posten försvarar sitt betende med att denna klausul som gav
dom rätt att antingen taxera gods efter vikt eller volym fanns att
läsa i en bilaga, "Särskilda villkor". För att vara helt säker på
att vi inte skulle ha en chans att upptäcka och ifrågasätta
denna klausul så erhöll bageriet aldrig någon kopia av dessa
"Särskilda villkor".

Efter upptäckten av dessa överdebiteringar så uppdagades
även ett flertal andra felaktigheter, bl.a. debiteringar av samma
faktura både två och tre gånger!

Sammantaget så ledde det hela till att bageriet hade ett
väldokumenterat anspråk på Posten i storleksordningen 1.3
miljoner kr. Postens företrädare nekade hela tiden till att något
fel hade begåtts och när bageriet klagade till chefen för
Norrlandregionen, Aron Granström i Luleå, så svarade han helt
nonchalant att "om vi inte var nöjda med deras tjänster så var vi
fria att söka oss en annan transportör"!

Detta uttalande retade många personer, bl.a. Länstidningen i
Östersunds chefredaktör Per Åhlström som den 16:e
september 2005 skrev denna ledare;
Störande kunder även
hos Posten

Bageriet hade för avsikt att stämma Posten för avtalsbrott men
ansåg sig inte ha råd och var därför tvungen att gå med på en
synnerligen otillfredsställande förlikning.

Det häpnadsväckande är att detta ärende upprörde många
personer, däribland kommun och statstjänstemän, politiker och
även myndighetspersoner på Post och Telestyrelsen som är
tillsatt att granska Postens arbete, men ingen kunde ge oss
någon hjälp.

Historien tar tyvärr inte slut här. Den 11:e november 2006 fick
Aron Granström revansch för den smälek han utsattes för i
massmedia tidigare. Han och hans medarbetare lurade
återigen bageriet att ingå ett avtal som Posten sedan tolkade
på ett sätt som bageriet inte hade upplysts om. Denna gång
blev höjningen 150%.

Och, där står vi idag. Trots att vi köper tjänsterna Postens
Företagspaket och PALLETT till ett värde av ca 500,000 kr
per år så har vi ett pris som är bara marginellt lägre än vad
som erbjuds gemene man.

Som tur är så har vi sedan 4:e februari 2008 en väl fungerande
distribution av våra produkter via ICA så vi är inte längre lika
beroende av Postens tjänster.
Konflikten med Posten Sverige AB

Serveringsförslag  

Nyheter

Beställa bröd  

Tunnbrödstest

Produkter

Hälsoskäl för att äta
kornmjölsprodukter

Var man kan köpa brödet
Sverige

Var man kan köpa brödet i
utlandet

Samarbetsprojektet JSP  

Konflikten med Posten   

Coop

Kontakt

Olles bok

Hem